Anmälningsblankett till Apnéföreningen i Göteborg & Västra Götaland.
Förnamn :              Efternamn :      

Adress :                 Postnr :                

Postort :                Telefon :            

E-Postadress :         Medlem        Stödmedlem

Kommentar :                  

Årsavgiften är 150 kr. för apnoiker och 100 kr. för anhöriga.
Insättes på Bankgiro 5102 - 7753, Apnéföreningen i Göteborg & Västra Götaland.
Har du en E-Postadress, är vi tacksamma om du anger denna, så kan föreningen spara portopengar,
och du får post från oss direkt till din E- postadress.