Under Konstruktion : Besökare: 16712
Info-Mobil : 0705 - 35 35 24    Mail :

Välkommen till Apnéföreningen i Väst

FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ

Apnéföreningen i Väst skall inom sitt område arbeta för att förbättra livssituationen för personer med sömnapné, bevaka och tillvarata deras intressen samt bidra till att skapa kontakter, i syfte att stötta denna grupp funktionshindrade och deras närstående.

Föreningen skall i sin verksamhet vara partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens målsättning är att ständigt utvecklas och förbättras till sin form och innehåll, samt vara tillgänglig för alla. Halland

Vår förening har utökat sitt område till   att gälla hela Halland också, tills det   finns så många medlemmar som geografiskt tillhör Halland och är   intresserade av att bilda en egen   fungerande förening. Så alla   Hallänningar är hjärtligt välkomna i vår krets.

 
-->