TILL DIG SOM HAR SÖMNPROBLEM, SOM HAR SÖMNAPNÉ OCH ANVÄNDER CPAP.

 

Vi vill tala om att vi finns

  

Vi är en förening för apnésjuka i alla åldrar, kvinnor som män, unga som gamla. Vi ger råd och stöd till apnoiker och deras anhöriga.

 

Vi har möten med föreläsningar och demonstrationer av hjälpmedel. Vi har caféträffar i olika städer.

Vi har aktiviteter av olika slag som promenader med fika, studiecirklar i aktuella ämnen. Erfarenhetsutbyte vid varje samvaro.

 

Sömnapné med nattliga andningsuppehåll är en dold folksjukdom. Utan behandling kan sjukdomen leda till hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes och stroke. Andningsuppehållen tvingar kroppen att arbeta för hårt under vila och ökar risken för att andra sjukdomar ska  bryta ut.

 

Dessutom störs omgivningen med hårda snarkningar och andningsuppehållen skapar oro när snarkningarna plötsligt upphör. Omedelbara apnéeffekter är oförklarlig trötthet och koncentrationsvårigheter på dagen. Personer med sömnapnéer utgör en ökad risk i trafiken.

 

Kunskapen om sömnapné är otillräcklig hos allmänheten och inom sjukvården.

Den traditionella bilden av en snarkare/apnoiker är den överviktiga medelålders mannen, som röker och kanske nyttjar alkohol. I själva verket är det nästan lika vanligt med den slanka, yngre kvinnan, där apnén och tröttheten tar sig uttryck i att gå in i väggen.

 

Den vanligaste och effektivaste behandlingen är den med en CPAP-apparat (Continousl Positiv Air Pressure)  som genom en luftslang med näsmask pressar in luft i luftvägarna och håller dessa öppna. Apparaten fungerar som en omvänd dammsugare, som förser apnoikern med vanlig rumsluft. Övriga behandlingsformer sker med bettskenor eller kirurgi.

 

Apnéföreningen har två stora medlemsmöten om året. Då har vi professionella föreläsare från Sahlgrenska och andra universitetssjukhus.

 Dessutom kommer marknadens leverantörer och demonstrerar apparater och masker och svarar på frågor. Alla är välkomna men anmäl gärna ert deltagande så vi har kaffe och smörgås till alla!

 

Medlemsavgiften är 150 kr för apnoiker och 100 kr för anhörig.

 

På föreningens hemsida www.apnegbg.se finns all information om möten och aktiviteter, tel.nr och mailadresser till styrelsen. Kontakta oss gärna. Vi ställer gärna upp och informerar kostnadsfritt hos föreningar, som är intresserade.

 

Ordf. Max Lindskog                   V.ordf. Kerstin Allgulander

Tel: 0705 – 35 35 24                   Tel: 031 - 47 50 05