ÄR Sömnapné en Kvinnofälla ?
************************************

Tanken dök upp en natt, när jag låg och lät tankarna sväva fritt, innan min
CPAP-apparats svaga brus milt förde mig in i en behaglig sömn. Jag är sedan
några år tillbaka en lycklig ägare till och brukare av en CPAP (continous
positiv airway pressure) som bevakar min andning hela natten och justerar
lufttrycket andetag för andetag för att hålla luftvägarna öppna och undvika
andningsuppehåll (apné). SÖMNAPNÉ är ett funktionshinder, som ofta yttrar sig i
ljudliga snarkningar, som följs av längre eller kortare andningsuppehåll,
eftersom de övre luftvägarna slappnar av när man sover.Varje gång man får ett andningsuppehåll reagerar kroppen med stress, som
aktiverar det autonoma nervsystemet och frisätter stresshormon. Då ökar puls och
blodtryck. Undertrycket som skapas i bröstkorgen, gör att hjärtat får tyngre att
arbeta. Det blir också en syresänkning i blodet. Detta är ingen bra kombination!
Hjärt&Lungfondens broschyr ”APNÈ ger svar på många frågor
(www.hjart-lungfonden.se)

Om man lider av sömnapné är det ansträngande för både hjärta och hjärna, blodet
syresätts inte ordentligt. Man drabbas av en sorts trötthet, som är förlamande
och som påverkar livskvalitén, arbetsförmåga, relationer till omvärlden och
orket med barnbarnen. Såväl stressbeteende och utbrändhet som många
singelolyckor i trafiken kan ha sina förklaringar häri. Få läkare är medvetna om
sambandet dag-trötthet och sömnapné och om sambandet sömnapné och kvinnor!

Som orsaker till sömnapné nämns övervikt, rökning och alkoholkonsumtion. Oftast
illustreras en apnoiker med en överviktig man. Kvinnor drabbas, men inte i
lika hög grad som männen, och har dessutom svårt att få adekvat hjälp för sina
sömnproblem.Vissa kvinnor vet med sig att övervikt kan orsaka sömnproblem, men
de skäms för sin övervikt och orkar inte ta itu med den. Om de istället sökte
hjälp för sina sömnsvårigheter och fick dem lösta, kom kanske kraften att lösa
övervikten på samma gång!                    

Vikten är inte alltid boven i dessa draman. Jag själv är en ordinär 38:a med en
ganska god kondition, engagerar mig i det jag tycker är roligt! Ingen läkare
tog mitt klagande över sporadisk sömn och påfallande dagtrötthet på allvar.
Alla värden var mycket goda och jag betraktades sannolikt som ett psykiskt,
gnällande fruntimmer. Men dagtröttheten tilltog. Jag behövde ett par timmars
sömn mitt på dagen, jag var obenägen att stiga upp vissa dagar, jag somnade
framför TV:n, orkade inte med barnbarnen, jag var tacksam för alla återbud både
till bjudningar och annat som jag tidigare sett fram emot.

 Min man började smyga sig ut ur vårt gemensamma sovrum om nätterna för att få
sig en blund sömn i ett annat rum. Jag snarkade !! Inte måttligt, utan med sådan
kraft att inte ens barnbarnen ville sova i samma rum som jag. Det hjälpte inte
att de knuffade på mig för jag snarkade lika bra i sido-som i ryggläge: man
gjorde sig lustiga över mitt nattliga liv! Jag själv noterade endast att jag
vaknade mycket ofta, tog en klunk vatten, somnade om, vaknade ,tog ännu en klunk
vatten och besökte toaletten.

Eftersom jag inte kunde uppvisa några sjukdomsbilder, krävde jag slutligen en
remiss till ett sömnlaboratorium. Efter en natts sömn där, visade det sig att jag hade
alltför många och långa andningsuppehåll under nattens sömn. Ytterligare remiss
men nu till ”det stora sjukhuset”. Där beslöts att jag fick dubbel förtur i kön.
Det innebar 18 månaders väntan på en CPAP-apparat genom den offentliga
sjukvården! Då köpte jag den privat och hade min apparat inom tre veckor. Detta
är den bästa investering jag någonsin gjort och därmed har jag kunnat börja ett
nytt aktivt liv!

CPAP-apparaten fungerar som en bakvänd dammsugare. Via en slang, fäst på en
mask, blåser den in luft genom näsan eller ibland genom både näsan och munnen.
Detta skapar ett litet övertryck i luftvägen och hindrar den från att falla
samman, när musklerna slappnar av under sömnen. Läs mer om att ”Leva med
övertryck”, en broschyr från RESMED (www.somnapne.se) .

Numera är det möjligt att själv skriva en personlig berättelse om sina
sömnproblem och farhågor och skicka till närmaste sömnlaboratorium. Denna
personliga remiss fungerar lika bra som en läkarremiss. Viktigt är att höra
efter om remissen kommit fram och hur den mottagits.

Du kan testa dig själv genom att besvara frågorna


- Är du dagtrött?

- Är du trött redan på morgonen?

- Somnar du framför TV:n, vid ointressanta föredrag eller monotona arbeten?

- Reagerar din omgivningpå dina snarkningar och/eller andningsuppehåll?

- Håller du på att somna under bilkörning?

- Har du hjärt-och kärlsjukdomar, högt blodtryck eller diabetes?

Olika behandlingsformer tillämpas. CPAP-behandlingen är den mest framgångsrika
och den effektivaste. Vid mildare former av apné kan en bettskena, som utformas
och utprovas av specialisttandläkare och på Odontologen, vara en bekväm
behandlingsform, eftersom den är så liten att den får plats i en bröstficka.
Även kirurgiska ingrepp praktiseras med såväl goda som mindre goda resultat.
Alla behandlingsformerna är under utveckling och förnyelse.

Sömn och sömnproblem uppmärksammas dagligen i medierna. Okunskapen är stor ,
både bland sjukvårdspersonal, läkare och allmänhet. Vissa personer skäms över
att vara snarkare och förtiger problemen. Detta är kanske vanligast bland
kvinnor, som har lika stort hjälpbehov som män. Önskvärt vore om 1.6
MILJONER-KLUBBEN vill stärka kvinnors självkänsla genom att lyfta fram, belysa
och erkänna SÖMNAPNÉ SOM EN KVINNOFÄLLA. Bland alla de listade riskmoment som
kan leda till förödande  hjärt-och kärlsjukdomar, högt blodtryck, stroke och
diabetes bör sömnapnén ha sin givna och framträdande plats vid varje konferens
och informationstillfälle. Kardiologer önskar att kvinnor ska ”söka” hjälp
tidigt för eventuella hjärtbesvär. Kräv då att även sömnen blir ett ämne för
undersökning!

Vad blev det av mig?

Mitt nya liv gav mig kraft att tillsammans med andra apnoiker ta initiativ till
en apnéförening i Göteborg och Västra Götaland. Vid våra sammanträden och möten
föreläser sömnspecialister om sömn och sömnproblem. Då har vi också möjligheter
att diskutera våra sömnproblem och hur våra hjälpmedel fungerar. Leverantörer
demonstrerar olika hjälpmedel såsom CPAP och dess tillbehör. Apnéföreningar
finns på flera håll i landet och alla arbetar på liknande sätt för att sprida
information och kunskap. Vi strävar efter att alla landsting ska erbjuda samma
hjälp till samma priser oavsett bostadsort.

Välkommen till oss och se och hör. Våra hemsidor ger mycket information!

APNÉFÖRENINGAR I SVERIGE
******************************

Göteborg och Västra Götaland
WEB-sida


Stockholm
WEB-sida


Västerbotten
WEB-sida


Halland
E-post : rune.kling@telia.com

Litteratur:  Hjärt&Lungfonden, broschyr : APNÉ

           Peter Runfelt: SOVA

           RESMED : Leva med övertrycksbehandling

                     www.somnapne.se