Riksorganisation.


 Föreningen är medlem i Riksorganisationen ASR.