Olika sorters sömnapne.


Det finns två olika typer av sömnapné, obstruktiv sömnapnésyndrom (OSAS) samt central
 sömnapnésyndrom. Det som skiljer är de bakomliggande orsakerna. Symtom och 
 behandling är dock liknande.
Snarkning, och då gärna kraftiga snarkningar, är något som ofta likställs med sömnapné.
 Snarkning är ett vanligt förekommande symtom till sjukdomen, men det är inte alla 
 sömnapnoiker som snarkar.
 
Sömnapné (Obstruktiv sömnapné syndrom, OSAS) Precis som kroppen i övrigt, slappnar 
musklerna i de övre luftvägarna (näsa, mun, svalg och struphuvud) av när man sover. 
Om de slappnar av för mycket kan det bli trångt i luftvägarna. 
 Detta gör att många människor börjar snarka. Ibland blir det även svårt att andas.
 
Om luftvägarna blockeras helt uppstår ett tillfälligt andningsuppehåll. En så kallad apné. 
Andningsuppehållen kan vara från 10 sekunder upp till 1 minut. Obstruktiv sömnapné 
är den  vanligaste formen av sömnapné och innebär att man drabbas av upprepade 
andningsuppehåll under sömnen. 

 I vissa fall återkommer uppehållen flera hundra gånger varje natt. 
Under andningsuppehållet sjunker syrehalten i blodet. Hjärnan reagerar då med 
en väckningsreaktion  som gör att man börjar andas igen. Reaktionen sker helt
 automatiskt.
 Den som drabbats minns oftast ingenting av 
 uppvaknandena när han eller hon vaknar på morgonen.

Följdeffekter
Förutom att sömnen störs, är kampen för att få igång andningen efter varje apné mycket
ansträngande för kroppen. 
Den minskade syrehalten i blodet gör att hjärtat tvingas arbeta hårdare och både 
blodtryck och stresshormoner ökar.
Utan behandling byggs de skadliga inverkningarna upp, natt efter natt.
Allt fler studier visar att obehandlad sömnapné är en riskfaktor för en rad allvarliga
 medicinska tillstånd, däribland högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, stroke, diabetes 
 och depression.

Läs mer på sidan om Risker.
Ungefär 4% av alla svenska män och 2% av alla kvinnor i åldern 30-79 år beräknas vara 
drabbade av sjukdomen1. 
Obstruktiv sömnapné kan idag behandlas med mycket goda resultat. 
(jämför Central sömnapné)

1. Young et al. NEJM 1993

Central sömnapné 
Vid central sömnapné uppstår andningsuppehållen inte till följd av att luftvägarna blockeras, utan av att signalerna 
mellan hjärnans andningscentrum och de muskler som styr andningen inte fungerar som 
de ska. Central sömnapné ses oftast hos äldre människor, vid
 hjärtsvikt eller efter en stroke till följd av skador i hjärnan eller nervbanorna.

Källa: somnapne.se

 

Källa: somnapne.se