Cafe Träffar


I fliken till vänster finner du ’DIN’ ort som kommer att arrangera Caféträffar.
Orterna som vi har valt har idag fungerande sömnlab, så du bör kunna känna 
dig ’hemma’ där.

Har du några egna önskemål om platser, så är du välkommen att per E-post 
meddela oss detta.

Du är alltid välkommen till vilken av våra träffar som vi har utan att ’tillhöra’ 
sömnlabet på den orten som arrangerar mötet. 

Har du förslag till arangemang på din ort så sänd ett förslag per 


E-post till : info@apnegbg.se

    Välkomna